JK vloerverwarming

Kies uw gewenste uw taal:


Nederlands

 

 

JK chauffage par la sol

S électionner une langue:


Français
Offerte aanvragen

Ingeslepen vloerverwarming

Bijna alle dekvloeren zijn geschikt om te frezen: JK Vloerverwarming heeft voor elke vloer het juiste gereedschap. Voorwaarde voor het inslijpen van de vloerverwarming is een minimale dikte van de dekvloer van 4 cm.

Gipsvloerelementen, gelegd op een dragende ondergrond, kunnen worden ingeslepen vanaf een totale dikte van 20 mm. De bijzondere voordelen daarvan zijn: Een snelle en eenvoudige installatie van de elementen, omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met een installatieschema of verwarmingscircuits. Bovendien zijn er geen dure geprefabriceerde systeemplaten nodig, waarbij vervolgens grote oppervlakken opnieuw worden moeten worden opgevuld. Dat garandeert een snelle opbouw en lage kosten voor de totale constructie. Informatie over andere opbouwmogelijkheden in gipsvloeren is op aanvraag beschikbaar.

De installatie: uiterst eenvoudig

JK vloerverwarmingssystemen worden snel, eenvoudig en voordelig geïnstalleerd Nagenoeg stofvrij worden de groeven voor de verwarmingselementen precies passend ingeslepen in bestaande dekvloeren van cement of anhydriet of in gipsvloeren. Het resulterende slijpstof wordt dankzij de geïntegreerde industriële stofzuiger direct afgevoerd. Vervolgens worden de JK Flextube-leidingen, een hoogwaardige PE-RT merkbuis die kwaliteitgecontroleerd speciaal voor JK wordt vervaardigd, in het ontstane groevenpatroon gelegd. De levering en de aansluitklare installatie van de verwarmingscircuitverdeler, inclusief aansluiting op bestaande aansluitleidingen, evenals optioneel een gemakkelijke draadloze regeling per ruimte ronden onze service af. De installatie van de JK vloerverwarming in appartementen of eengezinswoningen wordt normaal gesproken in slechts één dag compleet afgerond. De essentie: Er ontstaan hierbij geen dure werkzaamheden achteraf. Na installatie kan de vloer direct door de tegel- of vloerenlegger worden ingesmeerd met bevestigingsmaterialen en kunnen tegels of andere materialen worden gelegd. Wanner er plavuizen gelegd gaan worden, is het aanbrengen van voegvulmaterialen rond de buizen zelfs mogelijk in dezelfde werkfase samen met het aanbrengen van de flexibele tegellijm.

Installatieaanwijzingen

- De vloer moet glad en egaal zijn, indien nodig moet na verwijdering van de plavuizen de vloer eerst geëgaliseerd worden.

- De afvoer van het freesmateriaal dient ter plekke te gebeuren.

- De aansluitleidingen voor het aansluiten van de verwarmingscircuitverdeler moeten voor een volledige installatie beschikbaar zijn.