JK vloerverwarming

Kies uw gewenste uw taal:


Nederlands

 

 

JK chauffage par la sol

S électionner une langue:


Français
Offerte aanvragen

Service en garantie

Het complete systeem van JK vloerverwarmingen is getest en gecertificeerd door onafhankelijke organisaties – evenals de kwaliteit van de bij de installatie gebruikte componenten. Zo heeft JK Vloerverwarming de Duitse vereniging BAUTEST (Augsburg) de opdracht gegeven de ingeslepen vloerverwarming te testen aan de hand van de Europese DIN-norm voor dekvloeren. Het resultaat van dit onderzoek is dat de ingeslepen vloerverwarming van JK geen effect heeft op het draagvermogen van de bestaande dekvloer.

JK Vloerverwarming werkt uitsluitend met de beste materialen. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de gebruikte, volgens DIN 16837 vervaardigde 5-voudig gelaagde composietbuis, JK Flextube en aan onze zonder uitzondering uit roestvrij staal vervaardigde verdelers, die voorzien zijn van kwalitatief hoogwaardige componenten. Verroeste verdelers kunnen bijvoorbeeld tot grote problemen leiden in uw installatie. Dergelijke problemen zult u in onze installaties gelukkig nooit tegengekomen. Met JK Vloerverwarming kiest u voor kwaliteit.

Als enige bedrijf in de vloerverwarmingsbranche heeft JK Vloerverwarming een DIN-testcertificaat voor al haar ingeslepen vloerverwarmingssystemen. Deze Europese norm garandeert dat onze vloerverwarmingen voldoen aan alle eisen op het gebied van warmteafgifte.

Garantieopbouw

Arbeid


Aansluitematerialen


Circulatiepomp


Verdelerinstallaties


JK roestvrij stalen verdeler


JK Flextube Verwarmingsbuis


Gevolgschade JK Flextube


JK Electronica (OPC en Thermostaten)

Garantie in jaren

9% Complete1 jaar
40% Complete2 jaar
50% Complete2 jaar
40% Complete5 jaar
90% Complete25 jaar
100% Complete50 jaar
75% Complete15 jaar
40% Complete2 jaar

In aanvulling op de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden ook de installatie-instructies van JK Vloerverwarming BvbA. De installatie-instructies dienen vóór de installatie bij de klant bekend te zijn, zodat deze de nodige voorzorgsmaatregelen kan nemen. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, behoudt JK Vloerverwarming BvbA zich het recht voor om af te zien van een installatie en/of kosten in rekening te brengen.

1) Uit de ruimte waar de vloerverwarming moet worden aangelegd, dienen alle meubels te worden verwijderd en mogen er geen andere obstakels zijn (bijv. drempels).

2) Installateurs van JK Vloerverwarming BvbA moeten ongehinderd door derden hun werk kunnen doen.

3) De vloer moet droog en uitgehard zijn.

4) De vloer moet glad en egaal zijn. Als het vloeroppervlak moet worden geëgaliseerd, moet dat voor de installatie van de vloerverwarming gebeuren (daarbij dient met de droogtijd rekening gehouden te worden).

5) Indien de vloerverwarming ingeslepen wordt, moet er sprake zijn van een "normale" dekvloer, bijv. van cement of anhydriet. Bij andere soorten vloeren verzoeken wij u ons daarover vooraf te informeren.

6) In de woning moeten ten minste 2 elektrische circuits aanwezig zijn (beveiligd met ten minste 16 Amp.). Tijdens het inslijpen van de vloerverwarming mogen er gelijktijdig geen zware huishoudelijke apparaten worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld: Wasdrogers, wasmachines, vaatwassers, elektrische ovens, kookplaten, kachels, boilers, strijkijzers, enz.

7) Bij werkzaamheden op hogere verdiepingen dient een lift of bouwlift aanwezig te zijn om de machines naar boven en beneden te vervoeren (in het kader van de wetgeving betreffende arbeidsongevallenpreventie). Als er geen bouwlift voorhanden is, dient u ons daarover vooraf te informeren.

8) Als de vloerverwarmingsverdeler in de kelder geïnstalleerd moet worden, moet de opening naar de kelder door de klant zelf worden gemaakt, zodat de leidingen gemakkelijk naar de verdeler geleid kunnen worden. Als de opening niet is gemaakt, kan onze monteur dat ter plekke doen. De kosten hiervan bedragen € 120,00 incl. BTW en dienen direct contant te worden betaald.

9) De plaatsing van de verdeler moet technisch mogelijk zijn en wordt na overleg uitgevoerd.
- De afstand tussen de onderkant van de verdeler en de vloer moet minimaal 20 cm bedragen.
- De afstand boven de verdeler moet minimaal 15 cm bedragen.
- De afmeting van de verdeler hangt af van het aantal verwarmingscircuits.
- De verdeler mag niet in de meterkast (verordening) worden geïnstalleerd.

10) De verdeler moet kunnen worden geplaatst binnen een radius van 2 meter van de vloer die moet worden verwarmd.

11) Het moet mogelijk zijn de vloerverwarmingsbuizen rechtstreeks van de verdeler in de vloer te slijpen of te boren.

12) Daarnaast moet het mogelijk zijn de verdeler door middel van een aftakking met een verwarmingsbuis van 15 mm (tot 6 verwarmingscircuits) of 22 mm (vanaf 7 verwarmingscircuits) binnen een straal van 3 meter aan de verwarmingsinstallatie aan te sluiten. Deze kan op de volgende wijze worden aangesloten:
a. rechtstreeks vanuit de ruimte waarin de verdeler wordt geïnstalleerd
b. uit de kelder, indien door de vloer geboord wordt
c. vanuit de ruimte die direct grenst aan de ruimte waarin de verdeler geïnstalleerd is wanneer door de muur wordt geboord
d. door een combinatie van a, b of c

13) voor de elektrische aansluiting van de verdeler moet een geaard stopcontact worden gemonteerd (in een straal van ± 0,5 m van de verdeler. Het stopcontact kan ook na installatie van de vloerverwarming gemonteerd worden. Voor de montage van het stopcontact moet de klant zorgen.

14) De vloerverwarming moet met behulp van de verwarming met druk worden geactiveerd. Dit is nodig voor de controle van het correcte functioneren ervan maar is ook bedoeld voor de controle op lekkageplekken.

15) Voor het verwijderen van slijpstof, rest- en verpakkingsmateriaal moet de klant zorgen.

16) Hoewel de installateurs van JK Vloerverwarming BvbA er in alle opzichten naar zullen streven netjes, nauwkeurig en veilig te werken, moet er toch rekening mee worden gehouden dat tijdens de installatiewerkzaamheden zwaar materiaal wordt gebruikt. Kwetsbare plekken die beschadigd zouden kunnen worden, moeten door de klant vóór het begin van de werkzaamheden met beschermend materiaal worden afgeschermd of volledig worden verwijderd (bijvoorbeeld deuren, raam- en/of deurkozijnen, drempels, vensterbanken, bewerkte muren, keukenkasten, enz.). In principe wordt aanbevolen om pas na installatie van de vloerverwarming de laatste afwerkingen of installatiewerkzaamheden uit te voeren.

17) Tijdens de werkzaamheden van de installateurs van JK Vloerverwarming BvbA wordt het gebouw beschouwd als een bouwplaats en is betreden van deze bouwplaats voor eigen risico (dit geldt ook voor de klant). De klant moet ervoor zorgen dat derden die het gebouw willen betreden daarover worden geïnformeerd.

18) Op de dag van de overdracht van de installatie, moet de klant aanwezig zijn om de installatie goed te keuren en de werkopdracht te ondertekenen.

19) Als er op enigerlei wijze niet aan deze installatie-instructies kan worden voldaan, dient daarover tijdig, vóór de datum van levering contact worden opgenomen met JK Vloerverwarming BvbA.

20) Meerwerk en/of extra kosten worden door ons in rekening gebracht.

Installatie-instructies openen